Hiển thị một kết quả duy nhất

4.249.000.000 VNĐ
4.869.000.000 VNĐ
3.729.000.000 VNĐ
0946.816.955