Hiển thị một kết quả duy nhất

7.369.000.000 VNĐ
11.099.000.000 VNĐ
14.899.000.000 VNĐ
0946.816.955