Hiển thị một kết quả duy nhất

1.699.000.000 VNĐ
1.989.000.000 VNĐ
2.289.000.000 VNĐ
2.949.000.000 VNĐ
0946.816.955