Hiển thị một kết quả duy nhất

2.130.000.000 VNĐ
2.317.000.000 VNĐ
2.890.000.000 VNĐ
0946.816.955