Hiển thị một kết quả duy nhất

1.499.000.000 VNĐ
1.709.000.000 VNĐ
1.897.000.000 VNĐ
0946.816.955